Živočíšna výroba

Naša spoločnosť sa zaoberá šľachtiteľským chovom oviec, a to plemien:

 

• Berrichon du Cher v počte 160 ks,
• Ile de France 170 ks,
• Blue de Maine 10 ks,
• a dojného plemena Lacaune 400 ks s ročnou produkciou mlieka 70 000 l.


Tiež vlastníme chov hovädzieho dobytka  plemena Charolais, 120 ks kráv a 50 ks býkov.

živočíšna výroba

Chov oviec
Chov oviec
dojáreň
dojáreň
Chov hovädzieho dobytka
Chov hovädzieho dobytka
Chov hovädzieho dobytka
Chov hovädzieho dobytka

Kontakt

KEĽO A SYNOVIA, s.r.o.
Hlavná 137, Veľké Teriakovce, 980 51

Tel.: +421 - 47 - 56 95 154

E-mail: info@keloasynovia.sk

 

Copyright © 2015 l Keľo a synovia, s.r.o.