Názov projektu:      Podpora ŽV a odbytu vlastných výrobkov                                                        

 

Hlavný cieľ: Zvýšenie efektívnosti a zlepšenia kvality výroby, zníženie prevádzkových nákladov, obmedzenie strát.

 

Výsledok projektu:  Zvýšenie odbytu vlastných výrobkov priamym predajom z dvora, zlepšenie pracovných podmienok pri pracovných operáciách v živočíšnej výrobe, uplatnenie modernej techniky v poľnohospodárstve, šetrnej k životnému prostrediu.

 

Projekt je spolufinancovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka.

 

www.mpsr.sk                                                                                 www.apa.sk    

 

 


Kontakt

KEĽO A SYNOVIA, s.r.o.
Hlavná 137, Veľké Teriakovce, 980 51

Tel.: +421 - 47 - 56 95 154

E-mail: info@keloasynovia.sk

 

Copyright © 2015 l Keľo a synovia, s.r.o.