Názov projektu:      Podmietač pre špeciálnu rastlinnú výrobu                                                        

 

Hlavný cieľ: Zvýšenie celkovej výkonnosti a udržateľnosti poľnohospodárskeho podniku.

 

Výsledok projektu:  Vytvorenie vhodných podmienok pre podporu výrobných faktorov špeciálnej rastlinnej výroby prostredníctvom modernizácie strojového vybavenia, zvýšenie efektivity výroby a kvality produkcie,  zníženia prevádzkových nákladov, obmedzenie strát – udržania rentability výroby špeciálnych plodín, zlepšenie pracovných podmienok pri  pracovných operáciách, vykonávaných v špeciálnej rastlinnej výrobe, uplatnenie modernej techniky v poľnohospodárstve, šetrnej k životnému prostrediu.

 

Projekt je spolufinancovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka.

 

www.mpsr.sk                                                                                 www.apa.sk    

 

 


Kontakt

KEĽO A SYNOVIA, s.r.o.
Hlavná 137, Veľké Teriakovce, 980 51

Tel.: +421 - 47 - 56 95 154

E-mail: info@keloasynovia.sk

 

Copyright © 2015 l Keľo a synovia, s.r.o.