Rastlinná výroba

Spoločnosť Keľo a synovia, s.r.o. obhospodaruje 1650 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho je 1130 ha orná pôda, 520 TTP.


Firma na 80 % výmery ornej pôdy pestuje obilniny: pšenicu ozimnú, jačmeň jarný, kukuricu a ovos. Na zvyšných 20 % repku olejnú a sóju.

živočíšna výroba

Kontakt

KEĽO A SYNOVIA, s.r.o.
Hlavná 137, Veľké Teriakovce, 980 51

Tel.: +421 - 47 - 56 95 154

E-mail: info@keloasynovia.sk

 

Copyright © 2015 l Keľo a synovia, s.r.o.